banner led 1banner led 2banner led 3

LDĐ - L20W

Đèn đường LED năng lượng mặt trời LDĐ - L20W

Tấm Pin NL485 x 325 x 29mm
Chip LED: 20W - 3V/0.5
Nhiệt độ màu: 3500 - 6000k
Pin: 6mmAH - 3.2V - 6 viên mắc song song
Bộ nạp: có điều tiết và điều khiển từ xa
Thời gian lưu điện: 11h (ánh sáng biến thiên sau 3h)
Bao gồm cần đèn và giá đỡ tấm Pin
Xuất sứ: Thái Lan